ژوورى پارێزەرانى سیمیل

ژوورێکى پارێزەرانە سەر بە لقى دهۆکی سەندیکاى پارێزەرانى کوردستان

ناونیشان: دهۆک، سیمیل، دادگاى بەراییى سیمیل

سەرۆکى ژوور: پارێزەرى راوێژکار برکات عمر داود

Mob: 07511392103