ژوورى پارێزەرانى سەیدسادق

ژوورێکى پارێزەرانە سەر بە لقى سلێمانیى سەندیکاى پارێزەرانى کوردستان

ناونیشان: سلێمانى، پشدەر، دادگاى بەراییى سەیدسادق

سەرۆکى ژوور: پارێزەرى راوێژکار عثمان رووف طاهر

Mob: